Katere pogodbe se morajo skleniti v obliki notarskega zapisa?

Ocena bralcev
[Total: 0 Average: 0]

katere_listineV obliki notarskega zapisa morajo biti sklenjeni naslednji pravni posli:

  1. pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema,
  2. pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost,
  3. sporazumi o odpovedi neuvedenemu dedovanju,

drugi pravni posli, za katere zakon določa, da morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa, npr. pogodba o dosmrtnem preživljanju, izročilna pogodba, pogodba o preužitku, darilna pogodba za primer smrti, pogodba o prenosu poslovanja s.p. na druge osebe, pogodba o pripojitvi, združitvi, oddelitvi gospodarske družbe .

Bookmark the permalink.

Comments are closed.