Kaj je APOSTILE (mednarodna overitev)?

Ocena bralcev
[Total: 0 Average: 0]

apostile

Če se bo listina, na kateri je podpis notarsko overjen, uporabljala v tujini, jo je potrebno dodatno overiti (APOSTILLE) skladno z Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu (Ur.l. RS, št. 64/2001).

Apostille pomeni posebno mednarodno overitev pristnosti podpisa notarja na dokumentu v matični državi. Ta mednarodna overitev se lahko opravi pri okrožnem sodišču na območju katerega ima notar svoj sedež oziroma na Ministrstvu za pravosodje. Apostille ni potreben. če je z mednarodno pogodbo (sporazum med dvema državama) določeno drugače.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.