Katere dokumente potrebujem za sklenitev prodajne ali darilne (menjalne) pogodbe, katere predmet je nepremičnina?

Ocena bralcev
[Total: 0 Average: 0]

sklenitev_darilne_pogodbe

Če sklepate prodajno (darilno, menjalno) pogodbo za stanovanje ali poslovni prostor, oboje kot posamezni del v etažni lastnini, potrebujete podatek o identifikacijskem znaku, s katerim je vaša nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo.

Če je predmet pogodbe, nepremičnina kot samostojna parcela (zemljišče, hiša, gozd), morate pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga izda občina, na območju katere nepremičnina leži. Iz potrdila bo razviden podatek o namenski rabi nepremičnine. Če nepremičnina leži na območju stavbnih zemljišč, se pogodba lahko sklene. Če pa nepremičnina leži na območju kmetijskih ali gozdnih zemljišč, je potrebno upoštevati določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih, če nepremičnina leži v varovalnem območju, je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave, če nepremičnina leži v območju, ki je strateškega pomena za obrambo, je potrebno upoštevati določbe Uredbe o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo izvajanje

Bookmark the permalink.

Comments are closed.