Kaj potrebujem za overitev podpisa na listini?

Ocena bralcev
[Total: 0 Average: 0]

osebni_dokument

Pri overitvi listine je oseba, ki overja svoj podpis, dolžna predložiti svoj veljaven osebni dokument, ki izkazuje istovetnost (identifikacijo) osebe. Gre za javne listine, kamor štejemo vse dokumente, ki so opremljeni s fotografijo in jih je izdal državni organ. Javne listine so:

  • osebna izkaznica,
  • potna listina,
  • obmejna prepustnica,
  • vozniško dovoljenje,
  • orožni list in
  • potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.

Pri overitvi podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu, s katerim se dovoljuje vpis pridobitve pravice (pogodba o prenosu nepremičnin), mora notar preveriti pravilnost podatka o EMŠO oziroma enolični identifikacijski številki osebe, v katere korist se vpis dovoljuje, in v overitveni klavzuli navesti listino, na podlagi katere je preveril ta podatek in državljanstvo te osebe. Ker vozniško dovoljenje, obmejna propustnica in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ne izkazujejo državljanstva, je pri overitvi podpisa na pogodbi, katere predmet je prenos nepremičnin oseba, ki overja podpis, dolžna predložiti osebni dokument osebe, v korist katere se dovoljuje vpis, pri čemer je ta osebni dokument lahko le osebna izkaznica, potni list in orožni list.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.