Seznam spletnih javnih evidenc

Ocena bralcev
[Total: 0 Average: 0]

V tabeli se na enem mestu zbrane vse najpommebnejše javne evidence.

GURS (eProstor-velikost in vrednost nepremičnin)http://www.e-prostor.gov.si/
Zemljiška knjiga (potrebna registracija in digitalno potrdilo)https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/prijava.html
AJPES (javni podatki o družbah, register zastavnih pravic na premičninah)http://www.ajpes.si/
Sodna praksa na spletni strani sodiščahttp://sodnapraksa.si/
Koristni upravni postopkihttp://e-uprava.gov.si/
Pravni red RS (zakoni in drugi pravni akti)http://pisrs.si/Pis.web/pravniRedRS
Sisbon (»Moj SISBON« je spletna aplikacija, ki fizičnim osebam v Sloveniji omogoča vpogled v podatke, ki so o njih zbrani v sistemu izmenjave informacij o boniteti strank SISBON – potrebno je digitalno potrdilo) http://sisbon.si/sl
Register kulturnih spomenikov (spomeniško varstvo nepremičnin)http://rkd.situla.org/
Register znamk in patentov (seznam registriranih patentov in blagovnih znamk) http://www2.uil-sipo.si/
Finančna uprava https://edavki.durs.si/
Davki v primerih prodaje nepremičninhttp://www.fu.gov.si/.../davek_na_dediscine_in_darila/
Davki v primerih podaritve nepremičninhttp://www.fu.gov.si/.../davek_na_dediscine_in_darila/
WP Table Builder
Bookmark the permalink.

Comments are closed.